U

Start » Advenica erhåller ännu en miljonorder från kund inom finsk offentlig sektor

Advenica erhåller ännu en miljonorder från kund inom finsk offentlig sektor

Den europeiska leverantören av cybersäkerhetslösningar, Advenica, flyttar fram positionerna ytterligare i Finland, med en ny order värd 1,5 MSEK.

Advenica har erhållit 2018 års andra större order inom den finska offentliga sektorn. Denna gång handlar det om produkter, med leverans under årets första kvartal. Branschens karaktär och omständigheter som rör leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

Advenica etablerade sin verksamhet i Helsingfors i slutet av 2016, med snabbt och positivt gensvar från marknaden. Denna affär ger ytterligare skjuts framåt med fokus på just offentlig sektor.

“Det känns bra att ta ännu ett viktigt steg in i offentlig sektor i Finland. Vi får återigen bevis på att Advenica har rätt erbjudande. Nu fortsätter vi framåt med ambitionen att behålla vår tillväxttakt”, säger Mikael Puska, VD, Advenica Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Puska, VD, Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018 kl. 08.45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetlösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.