U

Start » Advenica: Bokslutskommuniké 2017

Advenica: Bokslutskommuniké 2017

Stark avslutning på tillväxtår

1 oktober – 31 december 2017

 • Omsättningen uppgick till 33,1 (13,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,9 (-5,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,7 (-4,2) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,3 (-1,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick före utspädning till 0,05 (-0,34) och efter utspädning till 0,05 (-0,34) SEK.

1 januari – 31 december 2017

 • Omsättningen uppgick till 62,4 (53,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -33,5 (-22,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -26,8 (-17,9) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,1 (-2,8) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick före utspädning till -1,85 (-1,42) och efter utspädning till -1,85 (-1,42) SEK.

Viktiga händelser under och efter fjärde kvartalet

 • Advenica erhöll genom polska Blue Energy en order från ett energibolag på cybersäkerhetsplattformar och support. Ordervärde cirka 440 TSEK. Leverans under fjärde kvartalet 2017. (oktober 2017)
 • Advenica tecknade ett partneravtal med Proact i Sverige. Proact är en Europaledande IT-integratör. (november 2017)
 • Advenica tecknade ett partneravtal med Infront IT-partner i Sverige för att stärka erbjudandet mot svenska myndigheter. Infront IT-partner är ett av Sveriges mest snabbväxande IT-bolag. (november 2017)
 • Advenica tecknade ett partneravtal med Cygate Oy i Finland. Cygate är del av Telia-koncernen. (december 2017)
 • Advenica erhöll en order från ett svenskt internationellt industriföretag på Cross Domain Solutions och support. Ordervärde cirka 600 TSEK. Leverans under fjärde kvartalet 2017. (december 2017)
 • Advenica erhöll en order från en organisation inom den finska offentliga sektorn på produkter och service. Ordervärde cirka 1 MSEK. Leverans från första kvartalet 2018. (januari 2018)
 • Advenica erhöll en order från en organisation inom den finska offentliga sektorn på produkter. Ordervärde cirka 1,5 MSEK. Leverans från första kvartalet 2018. (januari 2018)
 • Advenica erhöll en order från en större svensk myndighet. Ordervärde cirka 3 MSEK. Leverans från första kvartalet 2018. (januari 2018)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018 kl. 08:45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetlösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.