Hoppa till huvudinnehåll

Advenica får order värd 25 MSEK från svensk myndighet

Advenica har erhållit en ny order från en svensk myndighet. Ordern är värd 25 MSEK och är del av ett avtal gällande leveranser av krypto-produkter.

13 Apr 2022

Advenica har erhållit en ny order från en svensk myndighet. Ordern är värd 25 MSEK och är del av ett avtal gällande leveranser av krypto-produkter. 

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar både i Sverige och internationellt. Lösningarna baseras på Advenicas betrodda teknologi och uppfyller myndighetens krav för att kunna kommunicera information som är klassad upp till Kvalificerat Hemlig. Dessutom är de godkända för krypterad kommunikation av den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU. 

En ny order gällande leverans av kryptoprodukter har nu erhållits från en svensk myndighet.  Den nya ordern kommer att levereras från hösten 2022 fram till våren 2023.

"Vi är oerhört glada för det fortsatta förtroendet och långsiktiga samarbetet med denna kund. Advenica arbetar mot kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Med hjälp av våra produkter kan kunderna öka informationssäkerheten och därmed bidra till en säkrare värld." säger Marie Bengtsson, VD.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2022 kl.10.50.