Hoppa till huvudinnehåll

Blogginlägg: Så uppnår du SCADA-säkerhet

Historiskt har OT-system såsom SCADA varit helt frikopplade från omvärlden. I takt med samhällets digitalisering har behovet att koppla samman OT-system med IT-systemen ökat.  Denna integration är en stor utmaning ur säkerhetssynpunkt då risken finns att någon olovandes påverkar eller ändrar i systemet. Eftersom många OT-system utför samhällskritiska uppgifter får detta helt enkelt inte ske.

Nya direktiv såsom NIS direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen ställer dessutom nya, högre krav på bolag inom kritisk infrastruktur vad gäller informationssäkerhet. Hur gör man då för att uppnå SCADA-säkerhet?