Hoppa till huvudinnehåll

Advenica tecknar miljonorder i Finland

Den nytecknade ordern är värd cirka 1 MSEK och omfattar såväl produkter som tjänster från Advenica till en organisation inom finsk offentlig sektor, med första leverans i början av 2018. Branschens karaktär och omständigheter som rör leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

18 Jan 2018

Advenica, som är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar, har vunnit en order på produkter och tjänster från en kund inom den finska offentliga sektorn.

Den nytecknade ordern är värd cirka 1 MSEK och omfattar såväl produkter som tjänster från Advenica till en organisation inom finsk offentlig sektor, med första leverans i början av 2018. Branschens karaktär och omständigheter som rör leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

Ordern innebär ännu en framgång för Advenica Oy som etablerade sin verksamhet i Helsingfors i slutet av 2016 och som utvecklas starkt med fokus på kunder inom nationell säkerhet, offentlig sektor och kritisk infrastruktur.

""Genom den här affären tar vi ytterligare ett steg in i den finska offentliga sektorn med våra produkter, tjänster och kunskap. Vi befinner oss i en expansiv fas där vi tydligt märker den ökade efterfrågan av cybersäkerhetslösningar som möter olika organisationers höga krav på informationssäkerhet", säger Mikael Puska, VD, Advenica Oy.

finnish orderFör ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Puska, VD, Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018 kl. 12.00.