Einar har en gedigen bakgrund från IT & Telekombranschen och har under de senaste åren varit VD för IT-säkerhetsbolaget Cryptzone. Han har varit aktiv i Advenicas styrelse sedan början av 2014. Einar har många års erfarenhet från relevanta positioner i branschen, bl a inom Ericssonkoncernen, och har även verkat inom riskkapitalsektorn.

„Vi är mycket glada över att Einar tar över VD-rollen i bolaget. Han har framgångsrikt etablerat stora verksamheter inom IT och IT-säkerhet. Einars kompetens blir värdefull för att utveckla Advenicas verksamhet inom de kommersiella marknadsområdena där tillväxtmöjligheterna är som störst. Samtidigt vill vi tacka Andreas Linde som byggt upp en skicklig affärs- och utvecklingsorganisation. Han väljer nu att fokusera på national security, där han har mycket stor erfarenhet, säger Anna Söderblom, t.f. ordförande i bolaget.

Familjen Linde, som är grundare och storägare i Advenica, kommenterar genom Ove Linde: ”Vi ser det som ett naturligt steg i bolagets utveckling att lämna över det operativa ledarskapet till en extern VD som kan leda bolaget mot stark tillväxt och lönsamhet. Vi ser fram emot att följa och stötta Einars arbete framöver.”

”Jag är hedrad och stolt över det förtroende som Advenicas styrelse har gett mig och ser med stor tillförsikt fram emot att vara drivande i att utveckla Advenica som bolag, dess marknadsposition och dess ledande produkter, säger Einar Lindquist.

Einar Lindquist tillträder tjänsten som VD den 2 november 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anna Söderblom, t.f. Styrelseordförande, +46 (0)46 38 60 50, ir@advenica.com

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Advenica i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se