Hoppa till huvudinnehåll

Advenica får order på cybersäkerhets-produkter, värd 1,6 MSEK, från en statlig kund i Österrike

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har fått en order från en statlig kund i Österrike angående cybersäkerhetsprodukter. Ordern är värd 1,6 MSEK och kommer att levereras omgående.

25 Apr 2022

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har fått en order från en statlig kund i Österrike angående cybersäkerhetsprodukter. Ordern är värd 1,6 MSEK och kommer att levereras omgående.

Advenica är en väletablerad och pålitlig leverantör och har lång erfarenhet av framtidssäkra och hållbara lösningar som skyddar digital information. Med dessa cybersäkerhetsprodukter kan nätverk fysiskt isoleras samtidigt som information kan utbytas säkert, något som blir allt viktigare i dagens digitala samhälle. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige och etablerade sig i Österrike i mitten av 2017 för att tillhandahålla cybersäkerhetslösningar till kunder i Österrike och andra europeiska länder.

Den nya ordern är värd 1,6 MSEK, kommer från en statlig kund i Österrike och leveransen kommer att ske omedelbart.

"Nätverkssegmentering och säkra informationsflöden är viktiga för att kunna skydda kritisk information. När hoten ökar är det viktigt att skydda den mest värdefulla informationen för att begränsa skadan vid en attack. Vi är glada över att fler och fler kunder förstår behovet av rätt tekniska lösningar för att skydda sig" säger Markus Gursch, VD Advenica Austria.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Gursch, VD Advenica Austria, +43 1 25 30025 270, markus.gursch@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2022 kl. 15.50.