Hoppa till huvudinnehåll

Advenica växer i Europa – nytt kontrakt värt 12 MSEK från kund inom offentliga sektorn

Advenica, en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhets-lösningar, har vunnit en order på produkter och tjänster från en kund inom den offentliga sektorn i ett europeiskt land.24 Jun 2020

Advenica tillhandahåller expertis och unika, tekniskt avancerade, hållbara och framtids-säkrade cybersäkerhetslösningar med hög assurans för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassificering. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö och etablerade sig i Österrike i mitten av 2017 för att bättre kunna tillhandahålla cybersäkerhetslösningar med hög assurans till kunder i Österrike och andra europeiska länder.

Det nyligen undertecknade kontraktet består av en initial leverans där ordervärdet uppgår till 12 MSEK. Därutöver kommer Advenica att leverera produkter och tjänster under ett flertal år och värdet av dessa följdleveranser bedöms uppgå till minst det initiala ordervärdet. Kunden är en organisation inom den offentliga sektorn och affären har hanterats från det österrikiska kontoret. Leverans av första delen av kontraktet är planerad till att ske under 2020. 

"Informationssäkerhet har högsta prioritet och många organisationer ställer höga krav. De har verksamheter som kräver högassuranslösningar för att skydda deras mest värdefulla information. Med framtidssäker teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans är Advenicas produkter unika på marknaden och vi märker en tydligt växande efterfrågan på våra produkter och på vår expertis" säger Markus Gursch, CEO Advenica Austria.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Markus Gursch, CEO Advenica Austria, +43 1 25 30025 270, markus.gursch@advenica.com 

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 kl. 10.10.