Hoppa till huvudinnehåll

Advenica Österrike får ny order på datadioder från kund inom offentlig sektor

Advenica, en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhets-lösningar, har fått en ny order på datadioder från en kund inom offentlig sektor. Beställningen är värd drygt 1,0 MSEK och leverans planeras till Q2 2020.

22 May 2020

Advenica tillhandahåller expertis och unika, tekniskt avancerade, hållbara och framtidssäkra cybersäkerhetslösningar med hög assurans för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassificering. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige och etablerade sig i Österrike i mitten av 2017 för att tillhandahålla cybersäkerhetslösningar med hög assurans till kunder i Österrike och andra europeiska länder.

Den nyligen signerade ordern, värd drygt 1,0 MSEK, avser Advenicas datadioder. Kunden är en organisation inom den offentliga sektorn och leverans planeras till andra kvartalet 2020.
Branschens art och omständigheter beträffande leveransen och kunden innebär att ingen ytterligare information om kunden kommer att publiceras.

"Många nätverk kräver extra skydd mot manipulation och dataläckage eftersom de innehåller klassificerad eller känslig information. SecuriCDS-datadioder från Advenica förhindrar inte bara intrång och upprätthåller nätverksintegritet utan förhindrar lika effektivt läckage samt upprätthåller nätverksskydd. En sådan högassuranslösning skyddar effektivt tillgångar för operatörer inom ICS/SCADA och försvarsindustrin" säger Markus Gursch, CEO Advenica Austria.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 


Markus Gursch, CEO Advenica Austria, +43 125 30025 270, markus.gursch@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra e

nligt EU:s mar

knadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2020 kl. 10.00.