Hoppa till huvudinnehåll

Blogginlägg: NIS-direktivet – vi kan hjälpa er att efterleva det

Nu är det 1 år sedan NIS-direktivet trädde i kraft i Sverige. Direktivets syfte är att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska arbeta med riskbaserad säkerhet. Detta innebär bland annat krav på både rapporteringsskyldigheter vid incidenter samt att kontinuerligt arbeta strukturerat och metodiskt enligt vedertagna standardiserade ramverk. Även säkerhetsanalyser och efterföljande åtgärdsplaner ska dokumenteras och följas upp årligen. Går arbetet med allt detta framåt i din organisation? Har ni satt igång arbetet med att efterleva alla krav?