Hoppa till huvudinnehåll

Officiellt godkänt på högsta säkerhetsnivån

Advenicas lösningar har erhållit flera prestigefyllda godkännanden av EU, nationella certifieringsorgan och internationella certifieringsorgan för IT-säkerhet. Vi har också beviljats amerikanskt patent för vår VPN-teknologi, Three Domain Separation.

Nedan följer en växande förteckning över aktuella godkännanden och ackrediteringar.

 

Europeiska unionen

Advenica tillhör en mycket begränsad grupp av företag som godkänts för sina Arana krypteringsprodukter som en del av EU:s klassificering upp till och inklusive SECRET UE/EU SECRET.

Nationell utvärderare: Sveriges kryptogodkännande myndighet.

Andrapartsutvärderare: Netherlands National Communications Security Agency (NBV).

Fullständig information finns på the Council of the European Union.

Tack vare avtalet om ömsesidigt erkännande mellan EU och NATO är vår Arana nätverkskryptering också godkänd för NATO SECRET RELEASABLE TO EU.

 

Svensk försvarsmakt

Vår Arana nätverkskryptering har erhållit godkännande för nationell användning upp till och inklusive Svensk HEMLIG/SECRET och NATO CONFIDENTIAL.

Våra datadioder DD1000A och DD1000i har mottagit godkännande för dataöverföring mellan nätverk av olika säkerhetsnivåer upp till och med nivån HEMLIG/SECRET.

 

Finland

NCSC-FI intygar att DD1000i datadioden kan användas för dataöverföring mellan nätverk med olika säkerhetsnivåer till och med nivån SALAINEN/SECRET.

 

Österrike

Vår SecuriConnect nätverkskryptering innehar godkännanden för att skydda nationell AUT EINGESCHRÄNKT/RESTRICTED klassificerad information. Vår SecuriVPN och Arana-nätverkskryptering har erhållit godkännanden för att skydda information som har sekretessbelagts upp till och inklusive nivån nationell AUT GEHEIM/SECRET.

Våra SecuriCDS datatdioder 1000A och 1000i har erhållit nationell säkerhetsackreditering för nivå AUT GEHEIM/SECRET från Bundesministerium fűr Landesverteidigung (BMLV).

 

Amerikanskt patent på Three Domain Separation

Sedan 2015 är Advenicas lösning Three Domain Separation patenterad i USA. Teknologin är en unik innovation som förhindrar IT-administratörers tillgång till känslig information. Patentet är beviljat av United States Patent and Trademark Office. Patentnummer 9015825.

 

Organisationscertifieringar

Vi har förbundit oss att allt vårt arbete ska hålla en så hög standard att det tillgodoser och överträffar våra kunders och andra intressenters behov. Vi tillämpar därför internationella standarder för kvalitets- och miljöstyrningssystem.

 

ISO 14001: 2015

Vårt certifikat för miljöstyrning hjälper oss att minimera och kontinuerligt förbättra vår påverkan på miljön och att följa gällande lagstiftning.

 

ISO 9001: 2015

Som en ISO 9001-certifierad organisation har vi implementerat kraven för kvalitetsstyrningssystem i hela företaget så att det hjälper oss att förbättra vår verksamhet och öka kundernas belåtenhet.