En välutbildad ledningsgrupp och personalstyrka är avgörande för att upprätthålla hög informationssäkerhet inom en organisation. Ingen toppmodern säkerhetslösning är helt effektiv om inte säkerhetsansvariga, systemadministratörer och slutanvändare vet hur den ska användas korrekt.

När ni anlitar oss för att säkra upp din kommunikationsinfrastruktur med våra krypteringsprodukter och andra lösningar ger Advenica Academy ditt team rätt kompetens och kunskap för att använda produkterna säkert och för att maximera säkerhetsinvesteringen.

Varje utbildningsprogram har utformats för att möta behoven hos deltagare med varierande nivåer av erfarenhet inom kryptologi.

Sessionerna täcker olika principer för informationssäkerhet, krypteringsteknik för informationssäkerhet och sessioner inom säkerhetsmedvetenhet där kan vi hjälpa till att identifiera hot och risker. Ni utbildas också i grundläggande problemlösning.

Advenica Academy