U

Trafikverket tecknar ett treårigt avtal

Trafikverket tecknar ett treårigt avtal

Trafikverket tecknar ett treårigt avtal med Advenica och lägger en initial ZoneGuard-order på 1,9 MSEK Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har vunnit ett ramavtal för en period på tre år i kombination med en initial order på 1,9 MSEK från...