U

Staffan Lundgren utsedd till VP of Professional Services

Staffan Lundgren utsedd till VP of Professional Services

Staffan Lundgren är en erfaren ledare som har arbetat flera år med tjänsteförsäljning och förändringsledning inom IT och telekomsektorn. Staffan var tidigt involverad i processerna och systemen inom PLM (Product Lifecycle Management) och har en djup förståelse för hur...