U

Den perfekta stormen är på väg, vem bryr sig?

Den perfekta stormen är på väg, vem bryr sig?

Hur ser väderprognosen ut för kritisk infrastruktur? Tre faktorer påskyndar utvecklingen extra mycket. I maj 2018 kolliderar flera fenomen inom cybervärlden som kan få stora konsekvenser. Vad kan vi göra? Den perfekta stormen är en meteorologisk term för ett fenomen...
Trafikverket tecknar ett treårigt avtal

Trafikverket tecknar ett treårigt avtal

Trafikverket tecknar ett treårigt avtal med Advenica och lägger en initial ZoneGuard-order på 1,9 MSEK Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har vunnit ett ramavtal för en period på tre år i kombination med en initial order på 1,9 MSEK från...

Beställning från ny kund inom kritisk infrastruktur

Advenicas datadioder är de enda svenska cybersäkerhetsprodukter som har klassificerats upp till nivå SECRET/TOP SECRET av kontrollinstitutionerna i flera länder. Företaget ligger härmed återigen i framkant med innovativa cybersäkerhetslösningar som säkerställer...
Energisäkerhetsportalens hotkatalog

Energisäkerhetsportalens hotkatalog

  Nyttigt för alla på Energisäkerhetsportalen Under sektionen ”Advenica tipsar” fanns i vårt förra nyhetsbrev en länk till Energisäkerhetsportalen. Denna sajt är ett samarbete mellan Svenska Kraftnät, Svensk Energi och Energimyndigheten. Denna gång...