U

Känner du alla i ditt serverrum?

Då trenden är bruten och IT och OT allt ivrigare kopplas samman med alla de fördelar som det innebär så ökar, som bekant, även riskerna. Vi skyddar oss med klassiska komponenter och bygger vår infrastruktur med traditionella byggstenar. Tidigare räckte ofta detta...