U

Hur du gör säkra uppdateringar

Hur du gör säkra uppdateringar

Uppdateringar av Windows- och Linux-system är en viktig del i att kunna upprätthålla säkerheten för den digitala information som finns i dessa system. Uppdateringen kan dock innebära en säkerhetsrisk och för att undvika det samt för att upprätthålla integriteten och...
Hur du uppnår säker fjärråtkomst

Hur du uppnår säker fjärråtkomst

Många organisationer är beroende av fjärråtkomst via RDP, till exempel för att leverantörer skall kunna utföra underhåll, eller att driftpersonal skall kunna övervaka en anläggning. Säker fjärråtkomst löser många av de säkerhetsrisker som annars är förknippade med...
7 råd för att stärka säkerheten i din supply chain

7 råd för att stärka säkerheten i din supply chain

Leveranskedja/supply chain är en viktig del av affärsverksamheten med många komplexa beroenden till komponenter och underleverantörer som kan sträcka sig över flera olika länder, råda under olika legala system och inte minst ha olika traditioner och ambition i sitt...
Digitalisering vs. säkerhet

Digitalisering vs. säkerhet

Digitaliseringen har effektiviserat mycket i vårt samhälle och har på många sätt underlättat vår vardag. Men hänger säkerheten med i samma takt så att vi kan lita på att våra digitala tjänster är säkra och hållbara? Digitaliseringen springer ifrån säkerheten...
Vad kan bristande informationssäkerhet leda till?

Vad kan bristande informationssäkerhet leda till?

Informationssäkerhet handlar om att skydda din information. Men vad kan hända om man inte skyddar den tillräckligt? I det här blogginlägget kommer vi att förklara konsekvenserna av otillräcklig informationssäkerhet. Vad innebär informationssäkerhet?...