U

Kommunerna är inte förberedda på cyberattacker

Kommunerna är inte förberedda på cyberattacker

Cyberattackerna har ökat och kommuner är ofta måltavlor. Trots nya lagkrav kring kommunernas cybersäkerhet är många ännu inte redo, visar den kartläggning bland ansvariga för kommunens cybersäkerhet som Advenica gjorde under våren 2022. Samtidigt saknar var fjärde...
Oro för ransomware-attacker mot sjukvården

Oro för ransomware-attacker mot sjukvården

Sjukvården i Sverige står under hård press under rådande pandemi. Oron växer även för cyberhot då ett angrepp mot sjukvårdens IT-system hade satt ännu mer press på en redan ansträngd sektor.   Ransomware-attacker Oron gäller framför allt ransomware enligt MSB...