U

Fem viktiga fakta nu i dessa kvanttider

Fem viktiga fakta nu i dessa kvanttider

  1. Kvantdatorerna börjar bli tillgängliga för alla Kvantdatorerna är till sin natur ofantligt mycket snabbare än vanliga datorer på att göra slagningar i datamängder eller faktorisering av stora tal. Generellt sett är detta en naturlig och positiv utveckling...
Eliminera insiderhot och dataläckage en gång för alla

Eliminera insiderhot och dataläckage en gång för alla

Three Domain Separation utvecklades ursprungligen i samband med att Advenica genomförde ett högassuransprojekt till svenska försvaret. Här identifierades ett behov av att kunna skilja på administrativt och vanligt dataflöde i kryptoprodukter. Lösningen skulle ta höjd...