U

Signalskydd och Signalskyddssystem – vad är det som gäller?

Signalskydd och Signalskyddssystem – vad är det som gäller?

Är du kanske ganska ny som signalskyddschef? Tycker du att det är svårt att tolka Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2019:9)? Vad är det egentligen som gäller kring signalskyddsystem? Hur vet jag vad som gäller för min organisation? Vi har...

Hur ska Sverige höja beredskapen för cyberattacker?

Den senaste tiden har vi kunnat läsa allt oftare om att känslig och/eller personlig information legat helt oskyddade på nätet. Är anledningen till att detta händer att vi är för naiva när det gäller synen på säkerhet kring information? Om så är fallet, är denna...
Nu kommer cybersoldaterna

Nu kommer cybersoldaterna

Det globala säkerhetspolitiska läget är idag präglat av instabilitet och allmän oförutsägbarhet. Cybersäkerhet är ett område där hotbilden hela tiden ökar. Fler och fler attacker sker och i och med digitaliseringen blir konsekvenserna i form av förlorade eller...