U

Fler måste ta sitt cyberansvar

Fler måste ta sitt cyberansvar

Alla har ett ansvar att se till att Sverige fungerar. Det är tydligt i årsrapporterna från SÄPO, MUST och MSB. Ett resilient samhälle innebär att påverkade organisationer kan återfå kontrollen snabbare vid incidenter eller cyberattacker, vilket krävs om incidenterna...
Att bygga upp cyberresiliens

Att bygga upp cyberresiliens

Det är ingen nyhet att ett tillräckligt skydd av digital information blir allt viktigare för alla organisationer. Men det finns några saker som de flesta kan göra för att stärka sin cyberresiliens. ENISA och CERT-EU har listat ett antal rekommendationer som alla bör...
Vilka blir cybersäkerhetstrenderna 2022?

Vilka blir cybersäkerhetstrenderna 2022?

2021 blev ett år då många blev varse om vilken effekt en cyberattack kan få. Vad kommer då 2022 att bjuda på? Vi spanar och listar de viktigaste cybersäkerhetstrenderna du bör hålla ett öga på under 2022!   Nya lagstiftningar om cybersäkerhet Behovet av...