U

Hur undviker man sanktioner från NIS 2?

Hur undviker man sanktioner från NIS 2?

Torsdagen den 10 november antogs förslaget till NIS 2 och direktivet har nu även publicerats. I Sverige kan tusentals organisationer direkt beröras av kraven. Dessutom innebär NIS 2 att det kommer att finnas risk för höga bötesbelopp om man inte uppfyller kraven. Så...
Vad är The Cyber ​​Resilience Act?

Vad är The Cyber ​​Resilience Act?

De senaste åren har många lagar och förordningar om cybersäkerhet trätt i kraft. Dessutom kommer det fler, bland annat The Cyber Resilience Act. I det här blogginlägget kommer vi att förtydliga vad The Cyber Resilience Act är och vilken påverkan den kommer att få. Vad...
Förslag om nytt direktiv – NIS 2

Förslag om nytt direktiv – NIS 2

Ett förslag har presenterats gällande ett nytt direktiv, vilket har utvecklats från NIS-direktivet – detta nya föreslagna direktiv kallas NIS 2. NIS 2 har ett antal tillägg och kommer att påverka fler sektorer och företag än det ursprungliga NIS-direktivet. Vad...
NIS, GDPR och säkerhetsskyddslagen – vad är skillnaden?

NIS, GDPR och säkerhetsskyddslagen – vad är skillnaden?

De senaste åren har många lagar kring IT-säkerhet, cybersäkerhet och personlig integritet införts. Det kan vara svårt både att veta vilka lagar eller förordningar man ska följa och vad som är skillnaden mellan regelverken. I det här blogginlägget kommer vi att...