U

Securing Surveillance Network Communications

Securing Surveillance Network Communications

What you will learn from this White Paper Surveillance (camera) networks always have high security requirements and are more often than not closed off from any outside connections. This lowers the risk of outside interference, but also presents some substantial...
Sju strategier för skydd av kritisk infrastruktur

Sju strategier för skydd av kritisk infrastruktur

Vad du kommer att lära dig av detta White Paper Det amerikanska departementet Homeland Security listar i guiden ”Seven Steps to Effectively Defend Industrial Control Systems” följande sju strategier för att undvika angrepp på kritisk infrastruktur:...
När bör du ha starkare skydd än en brandvägg?

När bör du ha starkare skydd än en brandvägg?

Vad du kommer att lära dig av detta White Paper I detta White Paper kommer vi att diskutera situationer där det behövs fler lösningar än en brandvägg. När är en brandvägg inte tillräckligt? Hur höjer du nätverkets säkerhetsnivå? Vad är en Cross Domain Solution? Lär...
Säker fjärråtkomst

Säker fjärråtkomst

Många organisationer är beroende av fjärråtkomst via RDP, till exempel för att leverantörer skall kunna utföra underhåll, eller att driftpersonal skall kunna övervaka en anläggning. Säker fjärråtkomst löser många av de säkerhetsrisker som annars är förknippade med...