U

Risk- och säkerhetsanalys

Risk- och säkerhetsanalys

För att hitta nya möjligheter och identifiera olika hot, fokuserar vi i Advenicas risk- och säkerhetsnalys på tre olika delar: människa, process och teknik. Genom att inkludera beslutsfattare redan från början och ha ett systematiskt...
Anpassade lösningar

Anpassade lösningar

Våra produkter är utformade för att täcka en mängd olika scenarier och kan i de flesta fall användas direkt. Advenicas plattform har en flexibel design och stödjer därmed kundspecifika situationer såsom behovet av att hantera proprietära protokoll. Ett exempel...
Customer Training

Customer Training

Home » Services Säkra viktig kunskap Advenica’s Customer Training förser din personal med rätt kompetens och kunskap för att använda våra produkter säkert och maximera din säkerhetsinvestering. Kontakta oss       En välutbildad ledningsgrupp och...

Penetrationstest

Advenica penetrationstester bygger på automatiska skanningar av externa gränssnitt för olika kända existerande sårbarheter samt skräddarsydda skript utvecklade för produkten eller systemet. Utvärderingsrapporten kan ge en åtgärdsplan och lösningsförslag för...

Kundsupport

Advenicas kundsupport förbättrar ditt kontinuerliga och långsiktiga säkerhetsarbete. Anpassat till dina specifika krav kan ett Maintenance and Support Agreement inkludera tillgängligheten till teknisk support, installationshjälp på plats och utbildning på...