U

Start » Nyheter » Kommentar till artikel om företagens digitalisering

Kommentar till artikel om företagens digitalisering

I artikeln Småföretagen måste digitalisera mer publicerad i Sydsvenskan den 20 oktober beskrivs att Tillväxtverket får resurser för att skynda på småföretagens digitalisering. Vi menar att informationsansvaret måste ingå i digitaliseringsprocessen.

Regeringen har tillsatt en digitaliseringsminister och investerar i att Sverige ska ligga i framkant när det gäller att digitalisera olika typer av organisationer och företag. I en värld där allt blir uppkopplat och stora delar av företagens Intellectual Property Rights (IPR) finns i form av information i olika system måste man ta cybersäkerhetshoten på allvar.

SME

Även SME-företagen (small and medium-sized enterprises) har stora värden i form av IPR som kan vara vitala för deras överlevnad och kanske till och med viktiga för Sverige som nation i dessa system.

Med dagens och framförallt morgondagens cyberhot så måste informationssäkerhet tas på högsta allvar. Vi menar att digitaliseringen är absolut nödvändig men kunskapen och möjligheterna att förhindra intrång, manipulation och dataläckage måste bli bättre. Digitalt ansvar är något som måste bli en del på alla företagsledningars agenda.

Relaterade artiklar