U

Start » Nyheter » Finsk kund inom den offentliga sektorn lägger order värd 2,4 MSEK på Advenicas Cross Domain Solutions-produkter och tjänster

Finsk kund inom den offentliga sektorn lägger order värd 2,4 MSEK på Advenicas Cross Domain Solutions-produkter och tjänster

Advenica har fått en order från en finsk kund inom offentlig sektor. Ordern är värd 2,4 MSEK och avser Cross Domain Solutions – produkter och tjänster.

Advenica tillhandahåller expertis och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk information upp till Top Secret-klassning. Med dessa lösningar kan länder, myndigheter och företag höja informationssäkerheten och digitalisera på ett ansvarsfullt sätt. Cross Domain Solutions-produkter möjliggör ett strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddsbehov, till exempel databaser, servrar, applikationer eller kombinationer därav. Advenica har ett brett utbud av Cross Domain Solutions-produkter – både för enkelriktat informationsutbyte och för dubbelriktat informationsutbyte.

Det finska kontoret har nu fått en ny order på just Cross Domain Solutions, både produkter och tjänster. Ordern är värd 2,4 MSEK, kommer från en finsk kund inom den offentliga sektorn och kommer att levereras under fjärde kvartalet 2022.

”Många nätverk kräver extra skydd mot manipulation och dataläckage eftersom de innehåller sekretessbelagd eller känslig information. Våra lösningar ger det nödvändiga säkerhetsskyddet så att inget informationsläckage kan inträffa. På så sätt skyddas känslig information och därmed har ytterligare ett steg mot en säkrare värld tagits.  säger Mikael Puska, VD Advenica Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Puska, VD Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl 10.45 CET den 27 oktober 2022.

 

Relaterade artiklar