U

Start » Nyheter » Advenica får order värd 19,2 MSEK, med option till ytterligare ca 40 MSEK, från svensk myndighet

Advenica får order värd 19,2 MSEK, med option till ytterligare ca 40 MSEK, från svensk myndighet

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar både i Sverige och internationellt. Lösningarna baseras på Advenicas patenterade teknologi och uppfyller myndighetens krav för att kunna kommunicera information som är klassad upp till TOP SECRET. Dessutom är de godkända för krypterad kommunikation av den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU.

En ny order gällande nyutveckling av kryptoprodukter har nu erhållits från en svensk myndighet. Dessutom ingår en option på ytterligare utveckling inom samma produktområde. Arbetet med den nya ordern kommer att påbörjas omgående och kommer sedan att levereras löpande fram till våren 2024.

”Vi är oerhört glada för det fortsatta förtroendet och långsiktiga samarbetet med denna kund. Advenica arbetar mot kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Med hjälp av våra produkter kan kunderna öka informationssäkerheten och därmed bidra till en säkrare värld” säger Marie Bengtsson, VD.

r ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2021 kl.12.00.
 

Relaterade artiklar