U

Start » Nyheter » Advenica får order värd 1,4 MSEK på cybersäkerhetsprodukter från kund inom offentlig sektor

Advenica får order värd 1,4 MSEK på cybersäkerhetsprodukter från kund inom offentlig sektor

Advenica har fått en ny order på cybersäkerhetsprodukter med hög assurans från en svensk kund inom offentlig sektor.

Om man behöver överföra data till eller från ett skyddat nätverk är ett bra sätt att säkerställa att överföringen genomförs på ett säkert sätt att använda en datadiod. En datadiod är en cybersäkerhetslösning som säkerställer ett enkelriktat informationsflöde. Denna hårdvaruprodukt, med sin höga assurans, bibehåller både nätverkets integritet genom att förhindra intrång samt nätverkets konfidentialitet genom att skydda den mest skyddsvärda informationen.

Advenica har nu fått en ny order från en svensk kund inom offentlig sektor på datadioder. Ordern är värd 1,4 MSEK och kommer att levereras omgående.

”Digitaliseringen och ökningen av sofistikerade cyberattacker gör att varje organisation som arbetar med känslig information har användning av en datadiod för att kunna skydda sin värdefulla information och för att kunna utbyta data på ett säkert sätt” säger Marie Bengtsson, VD Advenica.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2022 kl. 11.45.
 

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Relaterade artiklar