U

Start » Nyheter » Advenica leder Vinnova-finansierat forskningsprojekt om framtidens säkerhet

Advenica leder Vinnova-finansierat forskningsprojekt om framtidens säkerhet

Hårdvara utvecklas i globalt distribuerade tillverkningskedjor med många aktörer. Mycket kan gå fel i dessa tillverkningskedjor, där funktionsfel kan introduceras oavsiktligt eller med skadligt uppsåt. Oavsiktliga funktionsfel kan komma från designfel eller tillverkningsbrister. Åldrande och processvariationer kan också orsaka funktionsfel efter en tid i drift. Uppsåtliga funktionsstörningar kan vara hårdvarutrojaner (HT), som är en skadlig och avsiktlig modifiering av hårdvaran. HT kan introduceras på olika ställen i tillverkningskedjan. Ett logikblock med HT kan exempelvis integreras i designflödet, eller introduceras efter tillverkning av systemet.

Forskningsprojektet har som syfte att analysera, förstå och utveckla metoder för säkerhet mot HT som kan angripa hårdvara vid olika tillfällen i globalt distribuerade tillverkningskedjor. Advenica är drivande i detta forskningsprojekt och får genom projektet möjligheten att vara med och aktivt bidra till kunskapsutvecklingen inom detta intressanta forskningsområde.

”Målet för Advenica med detta forskningsprojekt är att få en ökad kunskap inom utveckling av säkra system, vilket kan bidra till nya eller förbättrade produkter i framtiden” säger Marie Bengtsson, VD Advenica.

För ytterligare information, kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032, marie.bengtsson@advenica.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2023 kl. 08.45.

Relaterade artiklar