Hoppa till huvudinnehåll

Advenicas VD ny medlem i bransch-organisationen SOFF:s styrelse

Advenicas VD Marie Bengtsson blev igår invald som ny medlem i SOFF:s styrelse. SOFF står för Säkerhets- och Försvarsföretagen och är en branschorganisation vars syfte är att skapa bästa möjliga konku
rrensförutsättningar för försvars- och säkerhetsföretag i Sverige genom att främja deras marknadstillträde och handelsutbyte.

12 May 2023

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige och har idag närmare 150 medlemsföretag. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att i Sverige verksam industri skall få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Detta innebär i huvudsak att dels långsiktigt och strategiskt påverka framtida handelsförutsättningar men även att arbeta med marknadsfrämjande processer och aktiviteter. Båda dessa perspektiv görs riktat mot de prioriterade marknader som uttalats av medlemsföretagen.

Advenicas VD Marie Bengtsson blev igår invald som en ny medlem av SOFF:s styrelse.

"Jag är mycket glad över att Marie tar plats i styrelsen. Advenica är en erkänd cybersäkerhetsleverantör i Europa med bl.a. ledande krypteringsprodukter. Styrelsens tillförs med Marie en kompetens och ett perspektiv som är viktiga inte endast för föreningen utan även för att utveckla och stärka branschen" säger Robert Limmergård VD SOFF.

För ytterligare information, kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032, marie.bengtsson@advenica.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2023 kl. 09.15