Hoppa till huvudinnehåll

Advenica får order värd 2,6 MSEK från finsk kund inom den offentliga sektorn

Advenica har fått en ny order från en finsk kund inom den offentliga sektorn. Ordern avser produkter och tjänster och är värd 2,6 MSEK.

24 Mar 2023

Skyddade eller hemliga nätverk har mycket höga säkerhetskrav vad gäller konfidentialitet. Dessa nätverk kräver extra skydd mot manipulation och dataläckage. Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med dessa lösningar kan länder, myndigheter och företag höja informationssäkerheten och digitalisera på ett ansvarsfullt sätt.

Det finska kontoret har nu fått en ny order på cybersäkerhetsprodukter och -tjänster. Ordern är värd 2,6 MSEK, kommer från en finsk kund inom den offentliga sektorn och kommer att levereras under andra kvartalet 2023.

"Många nätverk kräver extra skydd mot manipulation och dataläckage eftersom de innehåller sekretessbelagd eller känslig information. Vi kan erbjuda dessa kunder lösningar som uppfyller de allra högsta säkerhetskraven, lösningar som har hög assurans. På så sätt skyddas känslig information och ytterligare ett steg mot en säkrare värld skapas" säger Mikael Puska, VD Advenica Oy. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mikael Puska, VD Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2023 kl 11.40.