Hoppa till huvudinnehåll

Advenica får order värd 1,3 MSEK från finsk kund

Advenica har fått en ny order på cybersäkerhetsprodukter och tjänster med hög säkerhet från en finsk kund inom den offentliga sektorn.

11 Nov 2021

Att koppla system med kritisk information till andra nätverk utgör en stor säkerhetsrisk och säkerhetsåtgärder måste vidtas för att förhindra intrång och för att upprätthålla nätverkets integritet.
Advenicas Cross Domain Solutions möjliggör strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddsbehov, till exempel databaser, servrar, applikationer eller kombinationer av dessa.

Advenica har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige och etablerade sig i slutet av 2016 i Helsingfors, Finland. Sedan dess har flera finska kunder inom den offentliga sektorn valt den europeiska leverantörens certifierade krypterings- och segmenteringsprodukter. Nu har företaget fått en ny order från en finsk offentlig kund. Den nya ordern avser Cross Domain Solutions produkter och tjänster och är värd 1,3 MSEK. Leverans av den nya ordern kommer att ske under fjärde kvartalet 2021.

"Vi ser en ökande efterfrågan på säkerhetslösningar med hög assurans som skyddar värdefull information. Våra produkter har nationella godkännanden och uppfyller de högsta kraven på både säkerhet och assurans. De gör det möjligt att effektivt minska cybersäkerhetsriskerna samtidigt som de möjliggör säker informationsöverföring" säger Mikael Puska, VD Advenica Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mikael Puska, VD Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl.15.10.