Hoppa till huvudinnehåll

Advenica ingår nytt avtal värt 39 MSEK med svensk offentlig organisation

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har ingått ett nytt avtal med en svensk offentlig organisation gällande tekniska utredningar och produktutveckling. Avtalet sträcker sig över 2021, 2022 och 2023 med löpande delleveranser.

12 Jul 2021

Advenica har lång erfarenhet av cybersäkerhet och erbjuder lösningar för cybersäkerhet som möter de allra högsta säkerhetskraven. Bolaget har nu ingått ett nytt avtal gällande teknisk utredning och produktutveckling med en svensk offentlig organisation.

Avtalet är värt 39 MSEK och sträcker sig över 2021, 2022 och 2023 med löpande delleveranser. För Advenica innebär avtalet att organisationen kan behöva växa för att möta behovet.

"Cybersäkerhet nu har högsta prioritet och många organisationer ställer höga krav. Genom detta avtal kommer Advenicas expertis används för att ta fram framtidssäker hög assurans teknik för att skydda en svensk offentlig organisation. Advenica kommer med anledning av detta avtal förstärka organisationen ytterligare med kompetenta medarbetare som vill bidra till att öka cybersäkerheten i vårt samhälle" säger Marie Bengtsson, VD. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2021 kl.11.15.