Hoppa till huvudinnehåll

Europeisk myndighet lägger order värd 5,9 MSEK på Advenicas kryptoprodukter

Advenica har fått en order från en europeisk myndighet gällande anpassning och leverans av VPN utrustning. Ordern är värd 5,9 MSEK och ska levereras under 2020.

05 May 2020

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar till försvarskunder, både i Sverige och internationellt. Krypteringsprodukterna baseras på Advenicas patenterade teknologi och uppfyller myndighetens krav för att kunna kommunicera information som är klassad som TOP SECRET. Dessutom är de godkända för krypterad kommunikation av den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU.

Ordern från den europeiska myndigheten gäller anpassning och leverans av VPN produkter, med löpande leverans under 2020.

"Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver högassurans-lösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Advenicas produkter har framtidssäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans. Med våra lösningar kan kunderna ta sitt digitala ansvar – och samtidigt bidra till en säkrare värld" säger Marie Bengtsson, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 08.45.