Hoppa till huvudinnehåll

Advenica får nytt utvecklingsuppdrag, värt 5,4 MSEK, från FMV

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har erhållit en ny order från FMV (Försvarets materielverk). Affären är värd 5,4 MSEK och projektet kommer att påbörjas omgående.

21 Jan 2020

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar både i Sverige och internationellt. Lösningarna baseras på Advenicas patenterade teknologi och uppfyller myndighetens krav för att kunna kommunicera information som är klassad upp till TOP SECRET. Dessutom är de godkända för krypterad kommunikation av den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU. 

Arbetet med det nya uppdraget kommer att påbörjas omgående och planeras att vara klart senast i slutet av 2021.
 

"Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Advenicas expertis och unika kompetens inom cybersäkerhet ökar informationssäkerheten och bidrar till en säkrare värld. Vi är stolta över att FMV på nytt vänt sig till oss för att utveckla ny teknik som ska vara med och trygga rikets säkerhet" säger Heléne Bittmann, VP Sales Sweden.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Heléne Bittmann, VP Sales Advenica AB, +46 (0) 723 85 02 10, helene.bittmann@advenica.com 

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2020 kl. 15.30.