Hoppa till huvudinnehåll

Tf VD Marie Bengtsson blir VD för Advenica

Marie Bengtsson har varit verksam som CFO på Advenica sedan januari 2015 och tillträdde som tillförordnad VD i januari 2019. Marie har framgångsrikt och med stort engagemang lett utvecklingen av bolaget under året.

20 Sep 2019

Marie Bengtsson har gedigen och lång erfarenhet från ledande befattningar såsom CFO för Fitness24Seven, ekonomichef för SIA Home Fashion samt ekonomi- och HR-ansvarig på Thomsson Multimedia Scandinavia.

"Marie har under året tillsammans med sitt team utvecklat bolaget på ett mycket positivt sätt. Advenica har fått sin första genombrottsaffär inom kritisk infrastruktur i Sverige, erhållit flera stora ordrar i Finland och en prestigefylld affär i Österrike samt befäst sin starka relation med det svenska försvaret. Styrelsen är övertygad om att Marie har de kvalifikationer som krävs för att skapa tillväxt och god ekonomisk utveckling för Advenica”  säger Anna Söderblom, Chairman of the Board of Advenica.

"Jag är stolt över förtroendet som Advenicas styrelse har gett mig och ser fram emot att fortsatt driva utvecklingen av Advenica som bolag, vår marknadsposition och våra världsledande produkter”  säger Marie Bengtsson, CEO Advenica.

Marie Bengtsson tillträder tjänsten som VD den 20 september 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anna Söderblom, styrelseordförande Advenica AB, +46 (0)70 940 90 01

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2019 kl. 09.15.