Hoppa till huvudinnehåll

Blogginlägg: Klarar Sverige ett större strömavbrott? Vad kan vi göra för att vara bättre förberedda?

I TV-serien “Nedsläckt land” på SVT slås hela elproduktionen i Sverige ut av en solstorm. Effekterna av bristen på el blir enorma. Förutom att belysning, värme och funktioner som frysen, vattentillförsel och toalett slås ut så innebär ett längre stopp att även alla vanliga kommunikationsvägar slutar att fungera. Bristen på information om vad som händer spär på den stora oro och osäkerhet som de allra flesta drabbas av i en sådan situation.
Men hur sannolikt är det att Sverige skulle hamna i en sådan situation?
Och hur förberedda är vi, dvs hur skulle vi klara oss om experimentet i SVT serien hände på riktigt?