Hoppa till huvudinnehåll

Ny order värd 7,6 MSEK för Advenica i Finland

Advenica, en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhets-lösningar, har vunnit en ny order för produkter och tjänster från en kund inom den offentliga sektorn i Finland.

17 Jun 2019

Behovet av cybersäkerhetslösningar med hög assurans fortsätter att växa. Advenica etablerade ett kontor i Helsingfors i slutet av 2016, och sedan dess har Advenica Oy utvecklas starkt med fokus på kunder inom nationell säkerhet, offentlig sektor och kritisk infrastruktur på den finska marknaden.

Den nyligen tecknade ordern, värt 7,6 MSEK, avser både Advenicas produkter och tjänster. Kunden är en organisation i den offentliga sektorn i Finland och leveransen planeras till Q3 och Q4 2019. Branschens karaktär och omständigheter avseende leverans och kund innebär att ytterligare information om kunden inte kommer att publiceras. 

"Vi märker en tydligt ökande efterfrågan på cybersäkerhetslösningar som uppfyller myndigheter och organisationers höga krav på informationssäkerhet. Med framtidssäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans är Advenicas produkter unika på marknaden." säger Mikael Puska, CEO, Advenica Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com
 

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2019 kl. 11.45.