Hoppa till huvudinnehåll

Blogginlägg: Vet du hur man gör säker filöverföring till klassade nätverk?

Många organisationer idag har svårigheter att spåra och säkra alla dataöverföringskanaler som exponerar dem för säkerhetshot. Dataöverföringskanaler, till exempel filuppladdningar, bärbara medieenheter och bilagor i e-postmeddelanden, har alla möjlighet att vara bärare av riktade attacker som kan skada organisationens rykte, ekonomiska ställning, kundrelationer, och för kritisk infrastruktur, känslig utrustning och även själva byggnaden.