Hoppa till huvudinnehåll

Advenica tecknar avtal med ett av Sveriges större energibolag kring totallösning för cybersäkerhet - ordervärde cirka 29 MSEK

Den svenska leverantören av avancerade cybersäkerhetslösningar kommer att förse energibolaget med ett helhetskoncept omfattande både produkter och tjänster. Avtalet löper över fyra år, med en option på ett femte år. Leveransstart under andra kvartalet 2019.

24 May 2019

OT (Operational Technology) innefattar alla delsystem som krävs för att styra och övervaka en fysisk process, exempelvis i ett kraftverk. I takt med samhällets digitalisering kopplas dessa system alltmer samman med IT-system. Integrationen utgör emellertid en stor utmaning eftersom den innebär en risk att obehöriga kan lyssna av informationen eller manipulera systemen. För att öka robustheten mot sådana attacker, tvingar NIS-direktivet och den nya svenska säkerhetsskyddslagen bolag inom kritisk infrastruktur att uppfylla högre krav än tidigare vad gäller informationssäkerhet.

För att säkra sina OT-systems tillgänglighet och integritet och därmed kunna digitalisera effektivt och ansvarsfullt väljer nu ett av Sveriges större energibolag Advenicas avancerade teknik. Avtalet omfattar en totallösning med såväl produkter som tjänster och löper över fyra plus ett år, med leveransstart under andra kvartalet 2019. Ordervärdet uppgår till cirka 29 MSEK. För drifts- och supportdelen har Advenica slutit ett avtal med en erfaren aktör; helhetsansvaret för affären ligger dock hos Advenica.

"Vi är oerhört stolta över den här affären som positionerar Advenica som en komplett leverantör av cybersäkerhet även till kritisk infrastruktur. Alla med samhällskritisk information måste aktivt arbeta med säker digitalisering för att uppfylla dagens skärpta lagstiftning. Vi ser fram emot att stödja fler bolag med skräddarsydda lösningar och på så sätt stärka det civila försvaret" Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 16.00.