Hoppa till huvudinnehåll

Advenica får order gällande cybersäkerhetsprodukter från European Space Agency

Advenica, som är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar, har fått en order gällande både krypteringsprodukter och Cross Domain Solutions från European Space Agency (ESA).

25 Mar 2019

Advenica tillhandahåller expertis och unika, tekniskt avancerade, hållbara och framtidssäkra cybersäkerhetlösningar med hög assurans för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassificering. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö och etablerade sig i Österrike i mitten av 2017 för att bättre kunna tillhandahålla högassuranslösningar till kunder i Österrike och andra europeiska länder.

Det österrikiska dotterbolaget har nu fått en order från European Space Agency (ESA). Krypterings-produkter baserade på Advenicas patenterade teknik som uppfyller myndigheternas krav på kommunikation av känslig information är en del av ordern. Den andra delen består av lösningar för kontrollerat informationsutbyte mellan olika nätverk och säkerhetsdomäner, så kallade Cross Domain Solutions. Det totala ordervärdet överstiger 1 MSEK och leverans är planerad till våren 2019.

"Vi arbetar med många kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att skydda sin mest värdefulla information. Vår teknik isolerar nätverk fysiskt men tillåter ändå att kritisk information kommuniceras i ett 100% säkert läge. Denna order från ESA är ett viktigt steg, inte bara för Advenicas ytterligare tillväxt utan också för att hålla Europa säkert", säger Markus Gursch, CEO Advenica Austria.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Markus Gursch, CEO Austria, +43 1 25 30025 270, markus.gursch@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2019 kl. 08.45.

space