Hoppa till huvudinnehåll

2,5 MSEK finsk order på Advenicas cybersäkerhet

En organisation inom finska myndigheter vänder sig till Advenica för cybersäkerhetslösningar med hög assurans.

17 May 2018

Advenicas stabila tillväxt i Finland fortsätter. Sedan kontoret i Helsingfors etablerades i slutet av 2016, har ett flertal finska kunder inom den offentliga sektorn valt den europeiska leverantören av certifierade krypto- och segmenteringsprodukter.

Den aktuella beställningen på produkter och ett serviceavtal kommer från en myndighet. Ordervärdet uppgår till cirka 2,5 MSEK med leverans andra kvartalet 2018.

"Marknaden har svarat mycket positivt på Advenicas närvaro i Finland. Denna nya order visar återigen att det finns ett konkret behov av våra unika högassuranslösningar för att värna skyddsvärd information."

"Vi är stolta över att bidra till att uppgradera cybersäkerhet hos myndigheter", säger Mikael Puska, CEO Advenica Oy.

Branschens karaktär och omständigheter som rör leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Puska, CEO Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 08.45.

Finland May 2018