Hoppa till huvudinnehåll

Ny framgång inom kritisk infrastruktur för Advenica - energibolag lägger order värd 4 MSEK

Det nytecknade avtalet omfattar produkter och tjänster som gör att kunden snabbt förstärker sitt skydd och kan efterleva GDPR, NIS-direktivet och kommande säkerhetsskyddslagen.

06 Mar 2018

Samarbetet inleddes senhösten 2017 då Advenica och energibolaget gjorde en översyn av informationssäkerheten på bolaget. Detta inledande arbete ledde till att kunden nu tar nästa steg för att kraftigt reducera externa och interna cybersäkerhetsrisker.

Den nya ordern omfattar produkter och tjänster som tillsammans gör det möjligt att skydda kritisk verksamhet genom att garantera integriteten i delsystemen utan att ge avkall på moderna kommunikationsmöjligheter. Ordervärdet uppgår till nästan 4 MSEK. Leverans kommer att ske under 2018, med tyngdpunkt under första och andra kvartalet.

När Advenicas leverans är slutförd kommer det aktuella energibolaget att ha bättre kontroll över den egna IT-miljön samt vara väl förberedda att möta kommande lagkrav på informationssäkerhet.

Energiproduktion och -distribution är en av många verksamheter som berörs av både GDPR och NIS-direktivet som införs i maj i år samt av nya Säkerhetsskyddslagen som införs 1 april 2019. Regelverken ställer krav på bland annat systematisk och riskbaserad analys samt förebyggande säkerhetsåtgärder.

critical infrastructure

"Det är mycket glädjande att fler energibolag ser affärsvärdet av proaktivt och strategiskt cybersäkerhetsarbete. Tillsammans med Advenicas expertis och certifierade teknologi löses en rad utmaningar kring informationssäkerheten genom konkreta åtgärder, vilka kan påvisas för granskande myndighet", säger Einar Lindquist, VD Advenica.

Branschens karaktär och omständigheter som rör leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018 kl. 08.45.