Hoppa till huvudinnehåll

Trafikverket tecknar 3-årigt avtal med Advenica

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har vunnit ett tre-årigt leveransavtal och i kombination med det fått en första order på 1,9 MSEK från Trafikverket. Ordern är ett viktigt genombrott inom affärsområdet Enterprise Solutions och kundsegmentet Kritisk infrastruktur.

22 Sep 2017

Trafikverket tecknar 3-årigt avtal med Advenica och gör en initial besällning av ZoneGuard för 1,9 MSEK

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har vunnit ett tre-årigt leveransavtal och i kombination med det fått en första order på 1,9 MSEK från Trafikverket. Ordern är ett viktigt genombrott inom affärsområdet Enterprise Solutions och kundsegmentet Kritisk infrastruktur.

De flesta cybersäkerhetslösningar på marknaden fokuserar på att förhindra obehöriga att begå otillåtna handlingar. Till skillnad mot dessa är ZoneGuard från Advenica speciellt designad för att sammankoppla olika IT-system på ett säkert sätt. Genom att tillåta informationsutbyte, enligt en väldefinierad informationspolicy, blir det enklare för användaren att höja sin informationssäkerhet, utan att göra avkall på funktionalitet. Förutom att ZoneGuard förhindrar de flesta cyberhot minskar den risken för felaktiga informationsutbyten till följd av den mänskliga faktorn.

Trafikverkets order omfattar ZoneGuard plattform till ett värde av 1,9 MSEK . Ordern är betydelsefull och ett bevis för Advenicas förmåga att hjälpa myndigheter och företag med digitaliseringsprocessen. Ordern ska levereras under september 2017 med slutleverans under Q4 2017.

trafik

"Vi är väldigt glada att Trafikverket väljer våra cybersäkerhetsplattformar för en så viktig del inom kritisk infrastruktur. Det är komplext att få flera aktörer med olika system att kommunicera och samspela på ett säkert sätt, men med våra lösningar kan organisationers behov av digitalisering tillgodoses, utan att ge avkall på informationssäkerheten", säger Rune Bengtsson,VP Sales Enterprise, Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2017 kl. 9:00.