Hoppa till huvudinnehåll

Arctic Paper väljer Advenica för risk- och sårbarhetsanalys av informationssäkerheten

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhet, har vunnit en order från koncernen Arctic Paper. Med uppdraget om att göra en risk- och sårbarhetsanalys tas första steget in i en helt ny bransch inom det strategiskt viktiga affärsområdet Enterprise Solutions.

04 Sep 2017

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhet, har vunnit en order från koncernen Arctic Paper. Med uppdraget om att göra en risk- och sårbarhetsanalys tas första steget in i en helt ny bransch inom det strategiskt viktiga affärsområdet Enterprise Solutions.

Ett nytt erbjudande

Arctic Paper har valt Advenica efter en gedigen utvärdering av internationella leverantörers kapacitet och erbjudande. Även om intäkten är begränsad, är ordern ett steg i rätt riktning enligt Advenicas strategiska satsning på Enterprise Solutions – lösningar till myndigheter och verksamheter där informationssäkerhet är affärskritisk. Uppdraget omfattar att identifiera tänkbara hot, sårbarheter och risker samt analysera deras konsekvenser i syfte att öka förmågan att hantera dem. Rapporten bildar beslutsunderlag för åtgärder som eliminerar risken för till exempel dataintrång. Uppdraget påbörjas under Q3 2017.

"Detta är en betydelsefull order för Advenica. Arctic Paper är en ny kund och framför allt en kund i en för oss helt ny bransch. Beställningen bekräftar att vårt erbjudande är helt rätt och att vårt kunnande inom Top Secret/Secret är en konkurrensfördel. Det kan inte nog betonas hur viktigt förebyggande arbete kring informationssäkerhet är", säger Rune Bengtsson, VP Sales, Enterprise Solutions, Advenica AB.

arctic paper

"Arctic Paper har förstått behovet av att stärka vår organisation genom att inkludera informationssäkerhetsfrågorna på högsta ledningsnivå. Vi vill ta nya grepp kring denna utmaning och inleder ett samarbete med Advenica på området", säger Cezary Dubicki, Group IT and Business Systems, Arctic Paper.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2017 kl.11.30.