Hoppa till huvudinnehåll

IT-säkerhetsindex med bäring på samhällskritiska risker

Ladda ner rapporten, "Svenskt IT-säkerhetsindex" nu med bäring på gruppen SKR (samhällskritiska risker).

30 Jan 2017

Attacker på samhällskritisk infrastruktur riskerar att få långtgående konsekvenser och kan slå ut funktioner som el och vatten-försörjning, sjukvård, media och telekommunikationer. Därför är det av speciellt intresse att undersöka hur just denna grupp ser på sitt IT-säkerhetsarbete och vilken mognadsgrad man har.

Undersökningen är gjord av Radar i samarbete med Advenica, Dataföreningen, SIG Security och Christer Magnusson, docent vid Institutionen för Data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

 

Ladda ner rapporten