Hoppa till huvudinnehåll

Spårbarhet och loggning i säkerhetskänslig verksamhet

Centraliserad logginsamling i säkerhetskänsliga system medför ökad risk för attacker. För att minska riskerna krävs en lösning som skyddar både logginformation och alla anslutna system.

De flesta IT-system skapar loggar som möjliggör felsökning och spårbarhet. För att dra bästa nytta av sådana loggar är det viktigt att samla ihop loggar från så många system som möjligt till en gemensam kronologisk lista.

 

 

Har man säkerhetskänsliga eller zonindelade system och vill genomföra centraliserad logginsamling måste man ta hänsyn till en inbyggd målkonflikt. Loggningen vinner på att ha ett gemensamt system för samtliga zoner/delsystem samtidigt som ett gemensamt system ökar risken för attacker av olika slag.

 

New call-to-action