U

Start » Learning Center » Use Case » Säker överföring av SCADA-information

Säker överföring av SCADA-information

Att överföra samhällskritisk information, tex från ett SCADA-system till ett administrativt kontorsnät innebär potentiella säkerhetsrisker. Men det finns lösningar som tar hand om säkerhetsproblematiken och samtidigt möjliggör ett informationsutbyte.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är en benämning som används för system för övervakning och styrning av processer inom industrin och inom kritisk infrastruktur. De processer som dessa system styr och övervakar är ofta av väldigt känslig karaktär och måste därför hanteras på ett säkert sätt för att undvika att någon olovandes påverkar eller ändrar dess funktion. Om det skulle ske kan det leda till att kritiska funktioner stängs av eller förstörs, vilket kan leda till stora samhällsstörningar som drabbar många människor.

Under många år har bolagen som använder SCADA system gradvis automatiserats. Systemen blir samtidigt alltmer komplexa och styr allt fler samhällskritiska funktioner. Detta gör dem mer sårbara och utmaningen blir att fortsätta digitaliseringen på ett säkert sätt. Samtidigt växer behovet av att kunna överföra informationen till andra nätverk för att kunna arbeta på ett effektivt sätt.

Överföringen av känslig information kan göras genom att använda en lösning som erbjuder säker och enkelriktad kommunikation. En sådan lösning är Advenicas datadiod DD1000i, en datadiod som säkerställer enkelriktad filöverföring med inbyggt stöd för flera filöverföringsprotokoll.

Säker överföring av SCADA information

Relaterade artiklar