U

Start » Learning Center » Use Case » Säker logginsamling med Splunk

Säker logginsamling med Splunk

Använder du Splunk för att samla in loggar? Vill du separera systemen för logginsamling från systemen som övervakas? Genom att placera en datadiod mellan Splunk Forwarder och Splunk HEC (HTTP Event Collector) säkerställer man att denna kommunikation är strikt enkelriktad och hindrar på så sätt den centrala logginsamlingen från att påverka de övervakade systemen.

Splunk är en dataplattform för alla dina databehov. Den är byggd för kunder som har ett växande behov av datatillgång, kraftfull analys och automatisering. Splunk har idag många användare och används i många olika branscher. Splunk används ofta som en plattform för centraliserad insamling och analys av logghändelser. De system som övervakas, dvs skapar logghändelserna, är ofta känsliga i sig, eller innehåller känslig information.

I vår lösningsbeskrivning lär vi dig hur du kan gör en säker logginsamling genom att placera en datadiod mellan Splunk Forwarder och Splunk HEC (HTTP Event Collector).

Säker logginsamling med Splunk

Relaterade artiklar