U

Start » Learning Center » Use Case » ICCP/TASE.2 – Säkert filter & validering

ICCP/TASE.2 – Säkert filter & validering

Risken för attacker mot ICCP-servrar är hög och kan få allvarliga konsekvenser. Att skydda ICCP-servern minskar angriparens möjlighet att sprida attacken via nätverket. Men att skydda den kräver speciella lösningar.

Det finns flera olika attack-scenarier som är troliga mot ICCP-servrar, var och en med olika konsekvensnivå:

  • Avlyssning eller manipulering av processdata.
  • Denial-of-service-attacker eller fjärrexekvering av kod i ICCP-applikationen. Detta sker genom att utnyttja sårbarheter i implementationen och därmed störa tillgängligheten och/eller integriteten för servern.
  • Exekvering av godtycklig kod på ICCP-servermaskinen. Genom att utnyttja sårbarheter i implementationen av ICCP-applikationen, eller i andra tjänster som körs i maskinen, körs godtycklig kod, privilegier eskaleras och följaktligen tas maskinen över. Nya attacker kan därefter startas mot antingen de lokala SCADA/ICS-systemen eller mot andra ICCP-servrar.

 

Serverns ICCP-applikation och serverplattform kan skyddas med Advenicas ZoneGuard, en fristående enhet utvecklad från grunden som en säkerhetsprodukt med en härdad säkerhetsplattform med hög säkerhet.

ICCP/TASE.2 – Säkert filter & validering

Relaterade artiklar